بعضی وقتا حوادثی در  اطرافمان اتفاق میافتد که نمی‌توان توجیه مناسبی برای آنها پیدا کرد. برخی اتفاقات  به گونه ای رخ می دهند که انسان هیچگاه انتظارش را ندارد و به صورت ناگهانی جان و مال افراد را می گیرند.

ویدیوی عجیب ترین اتفاقات دنیا : 

 

شکار لحظه توسط دوربین