علی کمالی زاده در دهمین هفته جهادی گشایش پروژه های شهری کرج که با گشایش ۲ ایستگاه آتش نشانی و یک استخر آموزشی همراه بود،...

علی کمالی زاده در دهمین هفته جهادی گشایش پروژه های شهری کرج که با گشایش ۲ ایستگاه آتش نشانی و یک استخر آموزشی همراه بود، افزود: هدف مدیریت شهری کرج افزایش تاب آوری و ایمنی در برابرحوادث است که در این زمینه امسال بخشی از تجهیزات آتش نشانی کرج نوسازی و توسعه یافته است.

وی یادآور شد که در اولین هفته شنبه های جهادی کرج ، ۳۱ میلیارد تومان تجهیزات ایمنی برای آتش نشانی کرج خریداری و فعال شد.

 شهردار کرج در عین حال تاکید کرد که برای داشتن شهری ایمن بروز رسانی ادوات آتش نشانی ضروری است  و باید زمان امدادرسانی در کرج استاندارد سازی شود.

کمالی زاده اظهار داشت :  تا پایان سال جاری ۲ دستگاه نردبان ۳۲ متری دیگر به تجهیزات سازمان آتش نشانی کرج اضافه می شود.

وی بیان داشت :  بیشتر شدن ایستگاه های آتش نشانی باعث کم شدن زمان رسیدن به محل حوادث خواهد شد که استاندارد آن زیر ۶ دقیقه است.

با گشایش ۲ ایستگاه جدید آتش نشانی شمار ایستگاه های این سازمان به ۳۱ ایستگاه رسید.