به گزارش ایرنا از اعلام روز چهارشنبه شهرداری منطقه ۹، مصطفی موسوی لاری افزود: متأسفانه در اواسط دهه ۸۰، بخشی از فضای سبز ضلع شمال غربی برج آزادی، تخریب و به محلی برای پارک غیرمجاز خودرو تبدیل...

به گزارش ایرنا از اعلام روز چهارشنبه شهرداری منطقه ۹، مصطفی موسوی لاری افزود: متأسفانه در اواسط دهه ۸۰، بخشی از فضای سبز ضلع شمال غربی برج آزادی، تخریب و به محلی برای پارک غیرمجاز خودرو تبدیل شده بود.

وی ادامه داد: با توجه به تضاد این امر با رویکرد مدیریت جدید شهری در خصوص حفظ و احیاء میراث فرهنگی و هویت ساز شهری و همچنین مخالفت جدی متخصصین و کارشناسان به مخدوش شدن منظر میدان و این بنای شاخص، شهرداری منطقه ۹ ضمن بررسی دقیق موضوع، اقدام به بازسازی این بخش بر اساس الگوی متقارن اولیه و باز گرداندن این عرصه به شهروندان کرده است.