رییس حوزه هنری استان زنجان شامگاه چهارشنبه در حاشیه کارگاه منطقه‌ای اجرای شبهای خاطره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بابیان برخی مشکلات و کاستی‌های موجود در حوزه هنری زنجان در بحث آموزشِ بخش‌ها...

رییس حوزه هنری استان زنجان شامگاه چهارشنبه در حاشیه کارگاه منطقه‌ای اجرای شبهای خاطره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بابیان برخی مشکلات و کاستی‌های موجود در حوزه هنری زنجان در بحث آموزشِ بخش‌های مختلف تاریخ شفاهی از قبیل مصاحبه، نگارش و تدوین، به استعدادها و پتانسیل‌های موجود در استان نیز اشاره کرد و گفت: در استان با آموزش و هدایت نیروهای متخصص و حرفه‌ای جهت ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان و خانواده شهدا می‌توان قدم‌های مثمرثمری را برداشت.

امیر نعمتی، با یادآوری شب‌های خاطره برگزار شده در روستاهای استان با موضوع رزمندگان، صبح خاطره بچه‌های کوچه بینش و همچنین شب‌های خاطره با موضوع بهداری جنگ و اسارت که در سال‌های اخیر در استان برگزار شده بود، افزود: حوزه هنری زنجان سعی بر آن داشته تا با نگاه موضوعی از ابعاد و زوایای مختلف به برگزاری شب‌های خاطره بپردازد.

 مدیر دفتر شب خاطره امور استانها و مجلس حوزه هنری نیز در این مراسم پیشینه شکل‌گیری و برگزاری شب خاطره را سال ۱۷۲ عنوان کرد و گفت: برگزاری یک پاتوق و یا گردهمایی از رزمندگان هنرمند در سال ۷۲، به عنوان اولین قدم در این راه بود، تا بتوان از دل این روایت‌ها آثاری بصورت مکتوب، تصویری و تجسمی تولید کرد.

مهدی ابطحی با اشاره به قالب هنری شب‌های خاطره، افزود: برگزاری شب خاطره مختص واحد ادبیات پایداری نیست و باید تمامی واحدهای حوزه هنری در برگزاری این برنامه نقش داشته باشند.

در کارگاه منطقه‌ای شب خاطره در راستای بررسی عملیاتی اجرای شب‌های خاطره از نشان شب‌های خاطره استان زنجان نیز رونمایی شد.