از پویش مهر ماندگار حمایت می کنیم  

رئیس کمیته امداد گفت: از پویش هایی که در جهت کمک به مردم مناطق محروم باشد مثل پویش مهر ماندگار حمایت می کنیم.

سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در گفتگو با ستاد رسانه ای پویش مهر ماندگار اظهار کرد: پویش هایی که برخواسته از عشق و علاقه و گروه گشایی از مردم باشد را حمایت می کنیم.

وی با بیان اینکه از همه پویشهایی که به نیازمندان کمک کند حمایت می کنیم گفت: پویش هایی که صادقانه با مردم باشند مخصوصا پویش هایی که دست اندرکارانی مثل مهرشاد سهیلی که برای مردم شناخته شده باشند و کارهای ارزشی داشته باشند برگزاری این پویش ها خیلی مهم است.

رئیس کمیته امداد ادامه داد: مردم هم باید برای کمک به این پویش ها بررسی کرده و به افراد شناخته شده اعتماد کنند و ما از اصل پویش ها که برای کمک به نیازمندان و مردم باشد حمایت می کنیم .