پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد ایران یک سال صبر کرد اما چندی پیش رئیس جمهور ایران رسما اعلام کرد که اگر کشورهای اروپایی متعهد به برجام به تعهدات خود عمل نکنند ایران نیز بر این تعهد باقی نخواهد ماند.

Image result for ‫برجام‬‎

پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد ایران یک سال صبر کرد اما چندی پیش رئیس جمهور ایران رسما اعلام کرد که اگر کشورهای اروپایی متعهد به برجام به تعهدات خود عمل نکنند ایران نیز بر این تعهد باقی نخواهد ماند و کشورهای اروپایی فقط 60روز مهلت دارند تا به تعهدات خود نسبت به ایران  پاسخ مثبت دهند اما الان که 30 روز از آن 60روز گذشته است اروپا هیچ اقدام مثبتی نسبت به ایران انجام نداده است و با این اوصاف اینگونه به نظر می رسد که سوت پایان توافق نامه برجام به همین زودی ها زده شود.