دکترمهرداد بابایی روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت : در این مدت ۱۱ هزارو ۱۸۹ تماس تلفنی مردم با مرکز ارتباطات اورژانس البرز برقرار شد که با خدمات دهی به ۲ هزارو ۷۷۴ بیمار و مصدوم انجامید.

دکترمهرداد بابایی روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت : در این مدت ۱۱ هزارو ۱۸۹ تماس تلفنی مردم با مرکز ارتباطات اورژانس البرز برقرار شد که با خدمات دهی به ۲ هزارو ۷۷۴ بیمار و مصدوم انجامید.

وی بیان داشت : از مجموع سه هزارو ۳۸۳ ماموریت ، ۳۵۶ ماموریت برای امداد رسانی به مصدومان ترافیکی و مابقی به بیماران مختلف اختصاص داشت.

در مجموع این ماموریت ها، یک هزار و ۶۱۴ نفر در محل حوادث یا منازل درمان شدند  و یک هزارو ۵۶ بیمار به بیمارستان منتقل شدند.  اورژانس هوایی استان نیز در هفته گذشته با انجام هشت ماموریت به هشت مصدوم و بیمار امداد رسانی کرد.

از این تعداد ماموریت، ۲ مورد تصادف، سه مورد بیماری قلبی، ۲ مورد سکته مغزی و یک  مورد زنان و زایمان بود که ۶ مورد از این پروازها به شهرستان کوهستانی طالقان انجام شد.