[unable to retrieve full-text content]اصفهان- ایرنا- تعداد افراد واجد شرایط رای دادن در استان اصفهان سه میلیون و ۶۰۳ هزار و ۵۳۹ نفر است که از این تعداد ۱۷۰ هزار و ۴۰۰ نفر برای اولین مرتبه در انتخابات شرکت خواهند کرد، این قشر مانند بسیاری از افراد دیگر آماده مشارکت حداکثری در انتخابات روز جمعه هستند.

[unable to retrieve full-text content]اصفهان- ایرنا- تعداد افراد واجد شرایط رای دادن در استان اصفهان سه میلیون و ۶۰۳ هزار و ۵۳۹ نفر است که از این تعداد ۱۷۰ هزار و ۴۰۰ نفر برای اولین مرتبه در انتخابات شرکت خواهند کرد، این قشر مانند بسیاری از افراد دیگر آماده مشارکت حداکثری در انتخابات روز جمعه هستند.