خانواده‌هایشان هم با لایک‌های ما درآمدهای هنگفت چند صد میلیونی به دست می‌آورند.  اما آیا انتشار عکس کودکان در فضای مجازی درست است؟  در این گزارش، حورا تهرانی، کارشناس...

خانواده‌هایشان هم با لایک‌های ما درآمدهای هنگفت چند صد میلیونی به دست می‌آورند. 

اما آیا انتشار عکس کودکان در فضای مجازی درست است؟ 

در این گزارش، حورا تهرانی، کارشناس سواد رسانه‌ای که مطالعات او در حوزه ارتباطات و مادران است، به این سوال پاسخ می‌دهد. 

در روز جهانی ارتباطات برای کمک به بهبود سواد رسانه‌ای، این گزارش را ببینید و برای دوستان‌تان هم که با مسئله کودکان در فضای مجازی مواجه هستند، بفرستید.

گزارشگر: هانیه کلهر