سرهنگ رضا عزیزی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:  هر چهار سرنشین این وسیله نقلیه به مرکز درمانی منتقل شدند که یکی از آنها به کما رفته است. وی گفت: جاده گنجنامه تویسرکان که بخش...

سرهنگ رضا عزیزی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:  هر چهار سرنشین این وسیله نقلیه به مرکز درمانی منتقل شدند که یکی از آنها به کما رفته است.

وی گفت: جاده گنجنامه تویسرکان که بخشی از آن به نام تاریک دره معروف است یکی از محورهای حادثه خیز و ناایمن همدان به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: این مسیر ۳۵ کیلومتری دارای پرتگاه های عمیق و خطرناک، پیچ های تند، شیب و عرضی و طولی غیراستاندارد و خطرناک بوده که در صورت تردد با بیش از ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت احتمال بروز خطر واژگونی زیاد است.

رییس پلیس راه استان همدان ادامه داد: این مسیر در گذشته مالرو بود که تنها با پخش چند تن آسفالت بر روی این مسیر، آن را به یک جاده اتصالی همدان به تویسرکان تبدیل کرده اند.

سرهنگ عزیزی اظهار داشت: این مسیر به علت حادثه خیز بودن ۶ ماه از سال مسدود است چرا که در فصل زمستان و برفگیر، به علت نبود امکان بازگشایی راه، تردد از آن امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه پیش از توریستی کردن این مسیر باید این جاده را ایمن سازی کرد، گفت: هر ساله پنج نفر در این مسیر ۳۵ کیلومتری جان خود را از دست می دهند.

۱۴۹ تن چهار ماهه سالجاری در سوانح جاده ای همدان جان باختند که این آمار چهار ماهه سال گذشته ۱۴۲ تن بوده است.

۱۰۶ تن در سوانح برون شهری، ۲۵ تن در معابر درون شهری، پنج تن در محورهای روستایی و ۱۳ تن در سایر معابر جان خود را از دست دادند.

۷۵۲۶/۲۰۸۷