به گزارش ایرنا و نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه، «بهرام صیدی» روز چهارشنبه در این خصوص اظهار داشت: گزارش این حادثه صلح امروز به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژا...

به گزارش ایرنا و نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه، «بهرام صیدی» روز چهارشنبه در این خصوص اظهار داشت: گزارش این حادثه صلح امروز به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس شهرستان ساوه ارائه شد.

وی افزود: تیم عملیاتی اورژانس شهر صنعتی کاوه به محل حادثه اعزام شد اما شدت حادثه به گونه ای بود که کارگر قبل از رسیدن عوامل امدادی فوت کرد.

بررسی این حادثه در دستور کار مراجع ذیربط قرار دارد.