قزوین - ایرنا - عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد و دارایی در امور بانکی و بیمه روز یکشنبه در سفر به قزوین ضمن نشست با مدیران اقتصادی استان، با استاند...

قزوین - ایرنا - عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد و دارایی در امور بانکی و بیمه روز یکشنبه در سفر به قزوین ضمن نشست با مدیران اقتصادی استان، با استاندار دیدار و گفت و گو کرد.