امیدوارم با این پویش مهر ماندگار مشکلات و گرفتاری هموطنانمان حل شود 

سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با ستاد رسانه ای پویش مهر محبت گفت :هر اقدامی که بتواند مشکلی را از جامعه حل کند قابل تحسین است، امیدوارم با این پویش مشکلات و گرفتاری هموطنانمان در مناطق محروم حل شود. 

وی خاطرنشان کرد: بعد از شروع بیماری کرونا مجموعه های مختلفی تلاش کردن در این شرایط سخت کمک هایی را جمع آوری وارسال کنند. 

سخنگوی سپاه پاسداران در ادامه افزود: بسیج، سپاه پاسداران، کمیته امداد، حلال احمر ومردم کمک هایی را جمع آوری  وبرای نیازمندان ارسال کردن که خوشبختانه در این دوران تجربه خوبی بود.