اين پویش نشانه ایثار بسیج برای مردم است  

سردار حاج اسماعیل کوثری  مشاور فرمانده کل سپاه در گفتگو با ستاد رسانه ای پویش مهر محبت گفت: 
کلیت این موضوع خوب است مخصوصا در این مقطع زمان که به دلیل شرایط بد کرونا اکثر اقشار جامعه بیکار شده اند چنین اقدامی پسندیده و ارزشمند است. 

وی افزود: خیلی خوب است که بسیج وسپاه بانی چنین کار خیری شده اند اقدام آنها مثل زمان  دوران دفاع مقدس  است که برای امنیت مردم جانشان را ایثار می کردند. 

مشاور فرمانده کل سپاه در ادامه گفت: این پویش قطعا پسندیده است چون کمک می کند به نیازمندانی که در شرایط سخت گیر کرده اند، انشالله مردم هم کمک کنند تا این کار به خوبی انجام شود.