یکی از غایبان لیست تیم ملی امیر عابدزاده بود. امیر که در زمان اسکوچیچ گلر شماره یک تیم ملی شد، خیلی زود جای خود را به بیرانوند داد و در جام جهانی هم علیرضا گلر شماره یک...

یکی از غایبان لیست تیم ملی امیر عابدزاده بود. امیر که در زمان اسکوچیچ گلر شماره یک تیم ملی شد، خیلی زود جای خود را به بیرانوند داد و در جام جهانی هم علیرضا گلر شماره یک تیم ملی بود.

حتی بعد از مصدومیت بیرانوند، عابدزاده جایی در ترکیب تیم ملی نداشت و حسینی بازی کرد. امیر با وجود فیکس بودن در تیم خودش، شرایط خوبی ندارد و کلا سال خوبی را سپری نکرد.

حالا با شروع اردوی جدید تیم ملی و حضور امیر قلعه نویی در راس کادرفنی، خبری از عابدزاده نیست و سال بد امیر به این شکل تکمیل شد.

گفتنی است حسین پورحمیدی گلر جوان آلومینیوم اراک به عنوان جانشین عابدزاده به تیم ملی دعوت شد.