یوسف خدادای روز یکشنبه گفت: پرونده‌ کسانی در جلسات هیات امنای ستاد دیه مورد بررسی قرار می‌گیرد که به دلیل شرایط بد اقتصا...

یوسف خدادای روز یکشنبه گفت: پرونده‌ کسانی در جلسات هیات امنای ستاد دیه مورد بررسی قرار می‌گیرد که به دلیل شرایط بد اقتصادی، ورشکستگی، تصادف و سایر محکومیت‌های مالی غیرعمد محکومیت حبس دارند.

 وی افزود: تلاش می‌شود تا پس از بررسی دقیق و بر اساس اولویت به افراد واجد شرایط از طریق ستاد دیه مساعدت شود تا این افراد به کانون خانواده بازگردند.

۲۷۷ زندانی جرایم غیرعمد و مالی واجد شرایط دریافت کمک ستاد دیه استان اردبیل با مبلغ بدهی بیش از ۵۴۴ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال در زندان‌های استان اردبیل در حبس هستند.

نیمه نخست امسال ۱۱۶ فقره پرونده از زندان‌های اردبیل به این ستاد ارسال شد که با توجه به آمار موجودی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی در استان تلاش مددکاران زندان‌ها را در تعیین و تکلیف این امر مهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌طلبد.