اما زبان مادری ما به‌ویژه طی دهه‌ اخیر دستخوش تغییراتی شده است که به آن ضربه زده است.اما این تغییرات ساختاری و بافتاری چیست؟ و چه راه‌حلی برای رفع و دفع آنها وجود دارد؟در گزارش حم...

اما زبان مادری ما به‌ویژه طی دهه‌ اخیر دستخوش تغییراتی شده است که به آن ضربه زده است.
اما این تغییرات ساختاری و بافتاری چیست؟ و چه راه‌حلی برای رفع و دفع آنها وجود دارد؟
در گزارش حمیدرضا محمدی ببینید.