محمدجواد شاکر روز چهارشنبه در نشستی به منظور رسیدگی به مشکلات حوزه شهری تشکیل شد افزود: این قیمت ها در توان خرید و یا حتی اجاره برخی شهروندان نیست و باید اقداماتی انجام شود که این روند...

محمدجواد شاکر روز چهارشنبه در نشستی به منظور رسیدگی به مشکلات حوزه شهری تشکیل شد افزود: این قیمت ها در توان خرید و یا حتی اجاره برخی شهروندان نیست و باید اقداماتی انجام شود که این روند را کنترل کنیم .

وی  از جمله این اقدامات در این راستا را ،تغییرکاربری زمین های بلوار جمهوری از مزروعی و فضای سبز به مسکونی، تعیین و تحویل زمین بابت شهر جدید وت عریف موقعیت جدید برای اجرای طرح های شهرداری و واگذاری به شهروندان به عنوان معوض املاک در مسیر دانست.
شاکر در ادامه با بیان اینکه یکی از وظایف شهرداری ها ایجاد پارکینگ برای وسایل حمل و نقل باری و ماشین بزرگ است ،تصریح کرد: توفقگاه فعلی ظرفیت کافی ندارد، باید علاوه بر ساماندهی شهرک سامان صنوف برای مشاغل مزاحم شهری، پارکینگی را در زمین متعلق به مسکن و شهرسازی احداث و شهرک سامان صنوف نیز با همکاری و همراهی تمامی اداره ها از جمله اداره کل مسکن و شهرسازی به سرانجام برسد.
رییس شورای شهر اردکان  در خصوص عمل نکردن مدیران صنایع شهرستان به انجام تعهدات نسبت به تهیه مسکن کارگران غیربومی اظهار داشت: با توجه به اینکه اردکان قطب سوم فولاد کشور است ،توسعه

نامتوازن صنعت در اردکان کاملا مشهود است .

شاکر اظهار داشت:‌ تا کنون صنایع برای جوامع کارگری در راستای تهیه مسکن اقدامی انجام نداده است و این موضوع باعث شده  که تقاضای زمین برای ساخت مسکن با عرضه همخوانی نداشته باشد و متاسفانه این موضوع کام شیرینی است برای دلالان و سودجویان که به تبع آن این مهم به شدت باغ های را تهدید می کند و اگر چاره ای اندیشیده نشود باغ های اردکان با تغییرکاربری روبرو خواهد شد.
در ادامه هر یک از اعضای حاضر ضمن تاکید و تایید موارد طرح شده از سوی رییس شورا، از مدیرکل مسکن و شهرسازی خواستار حمایت بیش از پیش در راستای کمک به شهروندان اردکان شدند.

در این نشست آماری از اقزایش قیمت زمین، مسکن و اجاره واحدهای مسکونی ارایه نشد.
مرکز شهرستان ۹۸ هزار نفری اردکان در ۶۰ کیلومتری شمال غربی شهر یزد قرار دارد.