[unable to retrieve full-text content]کرمان - ایرنا - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: تفاوت جذب سپرده‌های بانکی و پرداخت تسهیلات از اسفند سال پیش تا آبان‌ماه امسال بیانگر فرار سرمایه ۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی همزمان با شیوع کرونا است که بازگشت این سرمایه فرایند توسع...

[unable to retrieve full-text content]

کرمان - ایرنا - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: تفاوت جذب سپرده‌های بانکی و پرداخت تسهیلات از اسفند سال پیش تا آبان‌ماه امسال بیانگر فرار سرمایه ۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی همزمان با شیوع کرونا است که بازگشت این سرمایه فرایند توسعه اقتصادی استان را متحول می‌کند.