خسرو عزیزی شامگاه سه شنبه در نشست خبری مجازی با خبرنگاران اظهار داشت: راه اندازی این مراکز به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها و ساختمان فیزیکی با مالکیت دانشگاه نقدهایی برآنها وارد است که پیگیری...

خسرو عزیزی شامگاه سه شنبه در نشست خبری مجازی با خبرنگاران اظهار داشت: راه اندازی این مراکز به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها و ساختمان فیزیکی با مالکیت دانشگاه نقدهایی برآنها وارد است که پیگیری لازم برای برطرف شدن این مشکل صورت گرفته است.

وی افزود: در این راستا بارها از طریق کمیسیون ماده ۲۱۵ قدیم که به تازگی به ماده ۲۳ تبدیل شده پیگیری هایی صورت گرفت اما در بدو شروع دولت تدبیر و امید سیاست ها در بحث سازمان مدیریت بر مبنای تکمیل پروژه های نیمه تمام بود.

رییس دانشگاه لرستان بیان کرد: براین اساس علی رغم پیگیری ها و تلاش های صورت گرفته برای تامین بودجه جهت خریداری ساختمان یا اعمال ردیف اعتباری احداث ساختمان  برای این مراکز اما احداث پروژه های جدید پذیرفته نمی شد.

عزیزی اضافه کرد: تلاش شده با همکاری سازمان فنی و حرفه ای در این شهرستان ها فضای کافی در اختیار مراکز دانشگاهی قرار گیرد.

وی ادامه داد: تقاضا می شود چنانچه مشکلی ایجاد شده رییس مراکز فنی و حرفه ای و روسای دانشگاه ها با تعامل آن را برطرف کنند.