مدیر شرکت اقتصاد سبز فرامرزی، سازنده این دستگاه در آیین بهره برداری از این طرح ابتکاری گفت: این دستگاه برای نخستین بار در کشور به تولید انبوه رسیده، که پس از دریافت پسماند خشک، وجه آنرا واریز...

مدیر شرکت اقتصاد سبز فرامرزی، سازنده این دستگاه در آیین بهره برداری از این طرح ابتکاری گفت: این دستگاه برای نخستین بار در کشور به تولید انبوه رسیده، که پس از دریافت پسماند خشک، وجه آنرا واریز کرده و می تواند در هر نقطه ای زباله های خشک و تر را از هم تفکیک کند.

نصرالله فرامرزی اظهار داشت: این دستگاه از دو بخش سخت و نرم‌افزاری تشکیل شده و شامل کارت هوشمندی است که می تواند بهای پسماند را در خود ذخیره کرده و با مراکزی همچون شهرداری که با آنها توافق شده، در تعامل برای پرداخت وجه زباله باشد.

هم اکنون دستگاه هوشمند بازیافت با هماهنگی پارک علم و فناوری خراسان شمالی و همکاری سازمان پسماند شهرداری و شورای شهر بجنورد، در محل پارک سربداران ناوک مستقر شده و شهروندان بجنوردی می توانند با مراجعه به این محل و تحویل زباله های خشک خود، کارت پسماند دریافت کرده و بهای پسماند تحویل داده شده خود را در این کارت ذخیره سازند.

شرکت اقتصاد سبز فرامرزی، از شرکت های پارک علم و فناوری خراسان شمالی اختراع و تولید نخستین دستگاه هوشمند بازیافت زباله از مبدا را به نام خود به ثبت رسانده است.

دستگاه خوددریافت پسماند خشک با قابلیت واریز بهای پسماند در این استان به تولید انبوه رسیده است.

در پارک علم و فناوری خراسان شمالی ۸۶ شرکت دانش بنیان و واحد فناور مستقرند.