شهرام طهماسبی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان سلطانیه، افزود: حدود ۳۳ درصد از جمعیت استان در روستاها ساکن هستند و کشاورزی ۳۰درصد اشتغالزایی استان را به خود اختصاص داده است...

شهرام طهماسبی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان سلطانیه، افزود: حدود ۳۳ درصد از جمعیت استان در روستاها ساکن هستند و کشاورزی ۳۰درصد اشتغالزایی استان را به خود اختصاص داده است که نشان می‌دهد نگرش و رویکردها به روستا در برنامه‌های توسعه ای باید ویژه باشد.
وی تصریح کرد: مهمترین هدف برنامه‌ توسعه تحول در اقتصاد به ویژه در حوزه تولید با جهت دادن سرمایه گذاری ها و ایجاد اشتغال است.
طهماسبی تاکید کرد: با توجه به منابع محدود مالی، انسانی و زیرساخت ها و برای استفاده بهینه و مطلوب از این منابع محدود نیازمند برنامه متکی بر دانش هستیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان کرد: در فرایند توسعه به روستا توجه ویژه ای شده است ولی به معنای آن نیست که به شهر توجه نشده است چراکه در نظر داریم توسعه‌ی شهری و روستایی را با هم پیش ببریم.
این مسؤول خاطرنشان کرد: اجرای همزمان طرح آمایش سرزمین، منظومه های روستایی و اشتغال روستایی توسط پنج گروه مشاور در استان با همکاری بنیاد مسکن آغاز شده است.
طهماسبی اظهار داشت: در برنامه توسعه ای استان اجرای اقتصاد مقاومتی به شیوه عملیاتی و با تکیه بر دانش روز و متاثر از اسناد بالا دستی تدارک دیده شده است.
وی عنوان کرد: توسعه با تغییر باورها، آموزش ها و توانمندسازی مردم اتفاق می‌افتد و نباید تلقی ما از توسعه فقط معطوف به تدارک زیرساخت‌ها باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: اگر بخواهیم روستاها را آباد و ظرفیت نگه داشت جمعیتی آن ها را حفظ کنیم به طوری که روستاها خود اتکا شوند باید ساختار اقتصادی و تولیدی روستا را بازسازی کنیم که اگر این امر اتفاق بیفتد سایر شاخص‌های توسعه به حرکت درمی آید.
وی یادآور شد: در بعضی از مناطق روستایی با انجام اقدامات کوچک و ساده می توان تغییرات چشمگیری را رقم زد که توجه جدی به مهمترین متغیر توسعه یعنی بهره وری از جمله این اقدامات است.
طهماسبی افزود: آموزش روش های درست و نوین تولید، مهارت آموزی، تکمیل زنجیره تولید، آموزش مهارت‌های تولید صنایع دستی، تزریق تکنولوژی، استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان روستایی از اساسی ترین مکانیزم های تحول در برنامه‌های توسعه است.
وی تصریح کرد: تلاش کرده ایم اسناد توسعه ای استان را در اختیار ستاد برنامه ریزی شهرستان ها قرار دهیم تا در نهایت به یک درک و فهم مشترک از اهداف برنامه توسعه استان با رویکرد اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم.