روبرت لواندوفسکی به گونه‌ای در آخرین بازی رفتار کرد که گویی می‌خواهد از بایرنی‌ها خداحافظی کند. او تصمیمش را برای حضور در بارسلونا گرفته است.

روبرت لواندوفسکی به گونه‌ای در آخرین بازی رفتار کرد که گویی می‌خواهد از بایرنی‌ها خداحافظی کند. او تصمیمش را برای حضور در بارسلونا گرفته است.

روزنامه موندو| خداحافظ بایرن