با وجود مصدومیت محمد صلاح و ویرجیل فان‌دایک، لیورپول متوقف نشد و باز هم چلسی را در ضربات‌پنالتی شکست داد. رؤیای چهارگانه لیورپول هنوز زنده است.

با وجود مصدومیت محمد صلاح و ویرجیل فان‌دایک، لیورپول متوقف نشد و باز هم چلسی را در ضربات‌پنالتی شکست داد. رؤیای چهارگانه لیورپول هنوز زنده است.

روزنامه تلگراف| دوتا پایین... دوتا برای رفتن