دکتر حسن روحانی یکشنبه شب در نشست شورای اداری استان یزد افزود: دنبال راه حل توام با عزت و وحدت مردم هستیم باید در کنار هم باشیم و از سرمایه های ملی به خوبی استفاده کنیم و نسبت به هم مهربان با...

دکتر حسن روحانی یکشنبه شب در نشست شورای اداری استان یزد افزود: دنبال راه حل توام با عزت و وحدت مردم هستیم باید در کنار هم باشیم و از سرمایه های ملی به خوبی استفاده کنیم و نسبت به هم مهربان باشیم تا قادر باشیم از مشکلات عبور کنیم.

وی اظهار داشـت: ما در این دولت آمدیم تلاش چند ساعته انجام دادیم با یک اتحادیه اقتصادی به نام اورآسیا روابط تجاری و اقتصادی برقرار کردیم و با پنج کشور دیگر متصل شدیم و این یعنی تحرک در تجارت و تسهیل در صادرات .

 ایجاد اشتغال، وظیفه دولت نیست

روحانی با بیان اینکه باید وام بانکی را تسهیل و زیر ساختها را آماده کنیم و امکانات را در اختیار مردم قرار دهیم تا بتوانیم از مشکلات عبور کنیم تصریح کرد: برخی ها فکر می کنند اشتغال را دولت باید درست کند که اینطور نیست .

رییس جمهوری یادآور شد: دولت باید زیربنا و تسهیلات را آماده کند، صندوق توسعه ما باید تسهیلات را فراهم نماید، قوه قضاییه باید امنیت را ایجاد کند و دولت با تلاش و کوشش خود باید زمینه ها را فراهم کند.

وی اضافه کرد: برخی جاها که توان مردم نباشد دولت سرمایه گذاری می کند مثل راه آهن یا محیط زیست یا زیر ساخت های ارتباطی ولی بقیه کارها دست مردم است و مردم باید به صحنه بیایند.

روحانی اظهار داشت: یزد که این همه جاذبه گردشگری دارد و بهشت معادن است و دانشجو و دانش آموز و استعداد دارد و در چهار راه کشور قرار گرفته اگر بیکار داشته باشد همه مقصریم و فقط دولت مقصر نیست.

ادامه دارد...