به گزارش روز چهارشنبه از  پایگاه خبری پلیس، سردار احمدعلی گودرزی در دیدار با  محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، با تشریح آخرین وضعیت تعاملات مرزی ایران و ترکیه و همچنین مذاکرات...

به گزارش روز چهارشنبه از  پایگاه خبری پلیس، سردار احمدعلی گودرزی در دیدار با  محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، با تشریح آخرین وضعیت تعاملات مرزی ایران و ترکیه و همچنین مذاکرات تلفنی بین دو کشور، گفت: روابط دیپلماسی، تاثیرگذار در تأمین امنیت مرزها است، امید است دستاوردها و همکاری‌های مرزی، مورد رضایت مرزنشینان و ملت‌های دو کشور باشد.

ضرورت گسترش همکاری‌ها و ارتقاء تعاملات با ژاندارمری کشور ترکیه

 "محمد فرازمند" سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه نیز در این دیداربا تبریک انتصاب سردار "گودرزی" به عنوان فرمانده مرزبانی ناجا، به نقش مثبت و سازنده مرزبانی در تعامل با کشور ترکیه اشاره کرد و گفت: مرزبانی نیروی انتظامی نقطه تماس بین دو کشور ایران و ترکیه است و مرزبانان در انجام وظایف سازنده مرزی خود به خوبی عمل کردند که جای قدردانی دارد.

فرازمند بر ضرورت گسترش همکاری و ارتقاء تعاملات مرزی بین مرزبانی ایران و ژاندارمری ترکیه تأکید کرد و اظهار داشت: به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، برای ارتقاء تعاملات مرزی آماده هرگونه همکاری هستیم.