تهران-ایرنا- به گزارش وزارت بهداشت با عبور کشور از موج چهارم کرونا تعداد شهرستان‌های قرمز کاهش یافته است. اکنون تنها ۳ شهرستان قرمز، ۲۶۲ شهرستان نارنج...

تهران-ایرنا- به گزارش وزارت بهداشت با عبور کشور از موج چهارم کرونا تعداد شهرستان‌های قرمز کاهش یافته است. اکنون تنها ۳ شهرستان قرمز، ۲۶۲ شهرستان نارنجی و ۱۸۳ شهرستان زرد هستند. تعداد شهرستان‌های آبی صفر است.