به گزارش ایرنا، رزمایش حمله تروریستی به ساختمان معاونت اجتماعی شهرداری یاسوج  با حضور دستگاه های انتظامی، امنیتی، خدمات رسان و با محوریت شهرداری یاسوج  برگزار شد و دستگاه های انتظامی، امدادی...

به گزارش ایرنا، رزمایش حمله تروریستی به ساختمان معاونت اجتماعی شهرداری یاسوج  با حضور دستگاه های انتظامی، امنیتی، خدمات رسان و با محوریت شهرداری یاسوج  برگزار شد و دستگاه های انتظامی، امدادی و خدمات رسان میزان آمادگی خود برای مواقع بحران را مورد ارزیابی قرار دادند.

معاون امور شهری سازمان پدافند غیرعامل کشور در حاشیه این رزمایش با اشاره به محدودیت جغرافیایی شهرها گفت: زیرساخت های بسیار زیادی در شهرها فعالیت دارد تا یک شهر به حیات خود ادامه دهد. به طور طبیعی اگر اتفاقی در زیرساختی بیقتد بخشی از خدمات دچار مشکل می شود.

اسدالله کریمی افزود: اگر خدمات و زیرساخت در ارتباط  و متناسب با هم دیده نشده باشد تاثیرات متقابلی روی هم می گذارند و ممکن است یک شهر را به مخاطره بیندازد.

کریمی گفت: سازمان پدافند غیر عامل کشور به دنبال شناخت نقاط  آسیب پذیر شهرها و رصد و پایش تهدیدهای شهرها و دستگاه ها وبه دست آوردن راهکارهای کم کردن این آسیب پذیری ها با کمک دستگاه هاست .

وی با بیان اینکه به دلیل تلاش شبانه روزی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی حوادث تروریستی در کشور کم است یاد آوری کرد: باید برای هر نوع حادثه ای آماده باشیم  و پیش از وقوع حوادث نقش دستگاه ها، مدیران و مردم را در حوادث به صورت شفاف مشخص و تعریف کنیم.

شهردار یاسوج نیز در حاشیه این رزمایش در جمع خبرنگاران گفت:پدافند غیر عامل نه برای صبح و نه برای جنگ است و باید آگاهی بخشی و تبیین گفتمان پدافند غیرعامل مورد توجه قرار بگیرد.

نستهن مقدم افزود: دستگاه ها برای تحقق اصولی پدافند غیرعامل باید آگاهی بخشی و آموزش محوری را مورد توجه قرار دهند.

وی گفت : خروجی رزمایش ها علاوه بر آگاهی بخشی ، توانمند سازی دستگاه ها و ایجاد وتقویت تعامل و انسجام بین دستگاهی است.

مقدم ابراز امیدواری کرد توانایی دستگاه ها به حدی برسد که رزمایش لحظه صفر در شهر یاسوج برگزار شود.