«علی ربیعی» سخنگوی دولت جمعه شب در رشته توییتی نوشت: امشب گزارش وضع کادرهای درمانی را مرور می‌کردم. بی‌تردید ما شاهد درخشش اختران قهرمانی هستیم که بر خلاف همیشه از آسمان سیاست نیامده‌اند....

«علی ربیعی» سخنگوی دولت جمعه شب در رشته توییتی نوشت: امشب گزارش وضع کادرهای درمانی را مرور می‌کردم. بی‌تردید ما شاهد درخشش اختران قهرمانی هستیم که بر خلاف همیشه از آسمان سیاست نیامده‌اند.

 از زمین بیمارستان‌ها و از کرسی‌های دانش پزشکی و از کف عرصه درمان و بهداشت و از حوزه سلامت روان برخاسته‌اند. 

سخنگوی دولت افزود: سردارهای ما اکنون سیمایی کاملاً متفاوت دارند؛ پرستاری که با کمترین امکانات و تجهیزات حفاظتی خدمت می‌کند؛ پزشکی که در ایام نوروزی خود رادر لباسی طاقت‌فرسا حبس کرده تا نیروی زندگی آزاد شود؛ کارگران خدماتی گمنام، کادر درمان و سازمان‌های مدنی که کار غربالگری را برعهده دارند.