به گزارش روز یکشنبه ایرنا، فرزاد فرهادی با اعلام این مطلب افزود : راه اندازی مرکز نیکوکاری در قزوین از سال ۱۳۹۲ در کمیته امداد آغاز شده است. وی ادامه داد: ایجاد این مراکز برای افزایش ت...

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، فرزاد فرهادی با اعلام این مطلب افزود : راه اندازی مرکز نیکوکاری در قزوین از سال ۱۳۹۲ در کمیته امداد آغاز شده است.

وی ادامه داد: ایجاد این مراکز برای افزایش توان کمی و کیفی خدمت رسانی به نیازمندان با استفاده از ظرفیت عموم مردم نیکوکار است از این رو تاکنون ۷۳ مرکز در استان قزوین راه اندازی شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین گفت : تأسیس مراکز نیکوکاری بر دو قسم عمومی و تخصصی است که در گام نخست مراکز نیکوکاری عمومی شکل گرفته است و در حال حاضر در کنار مراکز نیکوکاری عمومی، مراکز تخصصی نیکوکاری را نیز راه اندازی می کنیم.

وی افزود: تاکنون چندین مرکز نیکوکاری دیگر برای نخستین بار در استان قزوین راه اندازی شده که به صورت تخصصی وارد حوزه نیکوکاری شده اند که می توان به نخستین مرکز نیکوکاری در نیروهای مسلح اشاره کرد که در لشگر ۱۶ زرهی راه اندازی شده و جامعه هدف آن سربازان کم بضاعت یا بی بضاعت است.

فرهادی عنوان کرد: مرکز نیکوکاری دانشگاه بین المللی امام (ره) نیز با رویکرد تخصصی برای نخستین بار در مجموعه دانشگاهی استان راه اندازی شده است و در سایر دانشگاه ها نیز شاهد راه اندازی مراکز نیکوکاری خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی مرکز نیکوکاری در آموزش و پرورش ناحیه یک و دو قزوین و مشارکت بخشی فرهنگیان، گام دیگری بود که برای ارتقای خدمت به نیازمندان رقم خورده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین تصریح کرد: مرکز نیکوکاری هیچ گونه وابستگی به کمیته امداد ندارد بلکه یک مرکز مردمی است که اعضای آن را معتمدان مردمی تشکیل می دهند.

وی یادآورشد: اعضای مرکز نیکوکاری با استفاده از ظرفیت های محلی و منطقه فعالیت خویش، کمک های مردمی را جمع آوری کرده و در اختیار نیازمندان همان محله یا منطقه قرار می دهند.