"حبیب جمشیدی" روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ۳۵ اثری که به دبیرخانه این جشنواره رسید در مرحله بازبینی۲۲ اثر برای شرکت در بخش مسابقه اولین جشنواره نمایش‌های رادیویی کوتاه استان لرستان...

"حبیب جمشیدی" روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ۳۵ اثری که به دبیرخانه این جشنواره رسید در مرحله بازبینی۲۲ اثر برای شرکت در بخش مسابقه اولین جشنواره نمایش‌های رادیویی کوتاه استان لرستان انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: پس از داوری نهایی برگزیدگان در فضای مجازی اعلام و جوایز نیز با دریافت شماره حساب برای آنها واریز و همچنین تقدیرنامه برگزیدگان در فضای مجازی ارسال خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: با اینکه جشنواره در گستره استانی برگزار شده اما با توجه به انتشار فراخوان در فضای مجازی هنرمندان تئاتر استانهای البرز، قم، اصفهان و قزوین نیز آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کرده بودند که ۲ اثر در بین آثار نهایی حضور دارند.