به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقامیری همچنین در جلسه ای با مدیران دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، با اشاره به اهمیت نقش گروههای آموزشی و دانشکده دستور...

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقامیری همچنین در جلسه ای با مدیران دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، با اشاره به اهمیت نقش گروههای آموزشی و دانشکده دستور داد طرح های  مدار  و هم‌افزایی و تمرکز در سیاستگذاری رشته های  ارتباطات و مدیریت رسانه  اجرایی شود.

این طرح ها  اخیرا  به  پیشنهاد دانشکده علوم‌ارتباطات و مطالعات‌رسانه برای مهارت‌افزایی دانشگاه و دانش‌افزایی‌رسانه‌ها و هم‌چنین استفاده  حداکثری از ظرفیت های گروههای آموزشی ارتباطات و مدیدیت رسانه استان تهران تصویب شده است.

با اجرای طرح‌مدار، گروهای مرتبط با ارتباطات و همچنین رسانه‌های دانشگاه از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده می‌کنند؛ دانشجویان مباحث‌نظری کلاس‌های آموزشی مثل پوشش‌خبری، اصول‌روزنامه‌نگاری را با حضور در رسانه‌های دانشگاه و در محیط واقعی فرامی‌گیرند و از تجربیات همکاران رسانه‌ای استفاده خواهند کرد و در مقابل خبرنگاران این‌رسانه‌ها  هم‌از توان و اندوخته‌های‌تجربی استادان بهره خواهند گرفت.

نیازی معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  نیز در این نشست با تاکید بر ایجاد و تقویت نشریات تخصصی ارتباطات گفت برای حل مشکل رساله های دکتری با نظر روسای دانشکده ها ،ظرفیت استادان راهنما و مشاور فعال افزایش داده می شود.

انتهای پیام/