به گزارش ایرنا از طلوع نیوز افغانستان، رئیس جمهوری افغانستان در مقاله‌ای در واشنگتن پست هشدار داده است که اگر مذاکرات صلح با گروه طالبان ناکام شود، این ناکامی یک گزینه نیست بلکه بهای مرگ‌باری...

به گزارش ایرنا از طلوع نیوز افغانستان، رئیس جمهوری افغانستان در مقاله‌ای در واشنگتن پست هشدار داده است که اگر مذاکرات صلح با گروه طالبان ناکام شود، این ناکامی یک گزینه نیست بلکه بهای مرگ‌باری خواهد داشت که مردم افغانستان و جامعه جهانی توان پرداخت آن را ندارند.

اشرف غنی در این مقاله نوشته است که تصمیم آزادی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان از طرف لویه جرگه مشورتی صلح بزرگ‌ترین خطری است که مردم افغانستان برای رسیدن به صلح پذیرفته‌اند.

وی گفت که گروه طالبان باید واقعیت‌های افغانستان امروز را بپذیرد و با ما کار کند تا دستاوردهای ۱۹ سال اخیر مردم افغانستان حفظ شده و همچنان توسعه یابد.

غنی افزود، نتیجه این دستاوردها به نفع جنگ‌جویان طالبان و مهاجران بازگشته به افغانستان است که باید بی‌درنگ در جامعه ادغام شوند.

محمدسرور دانش، معاون رئیس جمهوری افغانستان هم در کابل می گوید که اکنون که توپ در زمین طالبان است  و آنها باید صداقت خود را نشان دهند.

وی افزود که این گروه اگر طرفدار صلح هستند باید مذاکرات مستقیم را با حکومت افغانستان آغاز و آتش بس فوری و سراسری برقرار کنند.

هرچند منابع خبری و دولتی افغانستان پس از تصمیم لویه جرگه مشورتی صلح گفته بودند که طی ۳ روز مذاکرات مستقیم با طالبان آغاز می شود و طالبان هم ضمن استقبال از تصمیم لویه جرگه برای آزادی زندانیان گفته بود که طی یک هفته مذاکرات رو در رو آغاز می شود اما اکنون برخی از اعضای هیأت مذاکره کننده از جمله حفیظ منصور گفته است که به دلیل عدم آزادی چند افسر نیروی دولتی که در نزد طالبان اسیر هستند، روند مذاکرات به تعویق افتاده است.