باشگاه ایتالیایی اوزبیو دی فرانچسکو را پس از کسب نتایج ضعیف که منجر به قعرنشینی این تیم در سری آ شده است، اوایل هفته جاری برکنار کرد. سمپدوریا با هدایت دی فرانچسکو تا اینجای سری آ تنها یک پیر...

باشگاه ایتالیایی اوزبیو دی فرانچسکو را پس از کسب نتایج ضعیف که منجر به قعرنشینی این تیم در سری آ شده است، اوایل هفته جاری برکنار کرد. سمپدوریا با هدایت دی فرانچسکو تا اینجای سری آ تنها یک پیروزی به دست آورده و سایر بازی های خود واگذار کرده است.

باشگاه سمپدوریا با انتشار توییتی که برگرفته از جمله مشهور رانیری بوده و به نوعی برند وی محسوب می شود، خبر انتصاب مرد ایتالیایی را اینگونه اعلام کرد: دیلی دینگ، دیلی دانگ.

رانیری در جریان افتخار آفرینی با باشگاه لسترسیتی در لیگ جزیره و فتح عنوان قهرمانی از این جمله استفاده کرده بود که به نوعی می توان آن را به زنگ هشدار تعبیر کرد.

سمپدوریا با قراردادی به ارزش فصلی ۲ مسلیون یورو تا تابستان سال ۲۰۲۱ هدایت این تیم را برعهده گرفت.