به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی در دیدار با محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، با تشریح آخرین وضعیت تعاملات مرزی ایران و ترکیه و همچنین مذاکرات تلفنی بین دو ک...

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی در دیدار با محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، با تشریح آخرین وضعیت تعاملات مرزی ایران و ترکیه و همچنین مذاکرات تلفنی بین دو کشور، گفت: روابط حسنه مرزی بین مرزبانان دو کشور برقرار است و بر این باور هستیم که همکاری و تعاملات را بیش از پیش گسترش دهیم.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با بیان اینکه روابط دیپلماسی، تأثیرگذار در تأمین امنیت مرزها است، گفت: امید است دستاوردها و همکاری‌های مرزی، مورد رضایت مرزنشینان و ملت‌های دو کشور باشد.

ضرورت گسترش همکاری‌ها و ارتقا تعاملات با ژاندارمری کشور ترکیه

محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه نیز در این دیدار با تبریک انتصاب سردار گودرزی به عنوان فرمانده مرزبانی ناجا، به نقش مثبت و سازنده مرزبانی در تعامل با کشور ترکیه اشاره کرد و گفت: مرزبانی نیروی انتظامی نقطه تماس بین دو کشور ایران و ترکیه است و مرزبانان در انجام وظایف سازنده مرزی خود به خوبی عمل کردند که جای قدردانی دارد.

فرازمند بر ضرورت گسترش همکاری و ارتقا تعاملات مرزی بین مرزبانی ایران و ژاندارمری ترکیه تأکید کرد و اظهار داشت: به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، برای ارتقا تعاملات مرزی آماده هرگونه همکاری هستیم.