علیرضا سعیدی پور  روز چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش بابل  بیان کرد: این مبلغ برای امور  بهداشتی ، تغذیه و آموزش در مناطق محروم شبانه روزی در شش ماهه اخیر هزینه شده است. وی اظهار...

علیرضا سعیدی پور  روز چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش بابل  بیان کرد: این مبلغ برای امور  بهداشتی ، تغذیه و آموزش در مناطق محروم شبانه روزی در شش ماهه اخیر هزینه شده است.

وی اظهار داشت: در راستای طرح سند بنیادین، برقراری فرصت های برابر آموزشی برای دانش آموزان در مناطق مختلف یک وظیفه ذاتی است که برای تحقق این امر همه باید تلاش کنیم.

وی گفت: در حال حاضر برای برقراری عدالت آموزشی باید بهره مندی آموزشی از طریق فضای مجازی برای تمامی روستاهای دور دست فراهم شود.

وی بیان کرد: در این راستا نیازمند نگاه خیرخواهانه خیرین برای رفع مشکلات تلفن و سرعت اینترنت می باشیم.

وی گفت: ۷۰ درصد مدارس مازندران وارد سامانه شبکه آموزشی شاد شدند و از آن بهره گرفتند اما متاسفانه ۳۰ درصد دانش آموزان در مقاطع مختلف به علت محدودیت اینترنت موفق نشدند از آموزش شبکه شاد استفاده کنند که این نقیصه باید در سال تحصیلی جدید با کمک خیرین برطرف شود.

وی بیان کرد: محدودیت اینترنت سبب شد بعد از ۲۷ اردیبهشت ماه که بازگشایی مشروط مدارس در مازندران صورت گرفت ۲۰ درصد از دانش آموزان روستایی در مدارس حضور یافتند که این آمار در مازندران ۱۴ درصد می باشد.

بهداشت مدارس اولویت آموزش و پرورش مازندران

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: با توجه به شرایط کنونی بهداشت مدارس بسیار حائز اهمیت است اما متاسفانه بنا به گزارش های رسیده وضعیت بهداشتی برخی از سرویس بهداشتی مدارس مازندران مطلوب نیست که این امر نگران کننده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه برای سال تحصیلی جدید دو رویکرد حضور فیزیکی دانش آموزان و آموزش مجازی در دستور کار قرار دارد بهداشت مدارس بسیار مورد اهمیت می باشد.

وی گفت: تمام تلاش ما این است تا از ظرفیت اعتبارات استانی برای ارتقاء بهداشت مدارس چانه زنی کنیم و انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که در این بخش کمک کار مدارس باشند.

شهرستان ۵۳۶ هزار نفری بابل دارای حدود ۹۰ هزار دانش آموز می باشد که در ۶۰۰ مدرسه تحصیل می کنند.