منوچهر فخری روز شنبه در نشست طرح‌های اولویت‌دار استان سمنان در سالن مدیریت بحران استانداری ابراز داشت: ردیف بودجه برای انتقال آب خزر به فلات مرکزی در نظر گرفته شده است.وی اضافه کرد: احداث...

منوچهر فخری روز شنبه در نشست طرح‌های اولویت‌دار استان سمنان در سالن مدیریت بحران استانداری ابراز داشت: ردیف بودجه برای انتقال آب خزر به فلات مرکزی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: احداث آزاد راه حرم تا حرم و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بر پایه محصولات پروتئینی ۲ طرح دیگر اولویت‌دار استان سمنان برای تکمیل تا پایان سال ۱۴۰۰ است.

وی ادامه داد: سه طرح مهم انتخاب شده برای استان سمنان بر مبنای میزان اهمیت و اثرگذاری بر استان است.
منوچهری اضافه کرد: آزادراه حرم تا حرم در محدوده سمنان تا گرمسار به طول ۱۱۴ کیلومتر است که در مرحله اول تکمیل آزادراه در این محدوده تا سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده است.
فخری تصریح کرد: هفت هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال برای احداث آزادراه حرم تا حرم به طول ۱۱۴ کیلومتر در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بیان کرد: مسیر آزاد راه حرم تا حرم در محدوده شهر سمنان به گونه‌ای انتخاب می‌شود تا به سود مردم باشد.