خبرورزشی -برادر کوچک‌تر سرمربی که یکی از اعضای کادر فنی استقلال است در تمرین روز شنبه هم غیبت داشت و همین مسئله شایعات زیادی را در فضای مجازی بر سر زبان‌ها انداخت.   یکی از نزدیکا...

خبرورزشی -

برادر کوچک‌تر سرمربی که یکی از اعضای کادر فنی استقلال است در تمرین روز شنبه هم غیبت داشت و همین مسئله شایعات زیادی را در فضای مجازی بر سر زبان‌ها انداخت.  

یکی از نزدیکان تیم با رد بحث اختلاف میان برادران مجیدی به خبرورزشی گفت: فرزاد از نظر جسمانی دچار مشکل شده و سرفه‌های شدیدی می‌کند که احتمالاً به خاطر سرماخوردگی است ولی با توجه به شرایط کنونی و بحث کرونا، به هیچ عنوان نمی‌شود روی چنین مسئله حساسی دست به ریسک زد.

روی همین اصل مربیان استقلال به مجیدی کوچک اعلام کرده‌اند تا وقتی سرفه می‌کند و به طور کامل بهبودی خود را به دست نیاورده سر تمرین حاضر نشود چون یک بی‌احتیاطی کوچک می‌تواند تمام مجموعه را درگیر کند.