به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، رئیس جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات ماموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند. رئیس سازمان بازرسی کشور اخیرا گفت: مردم 1100 میلیارد  تومان معادل 500 هزار تن نهاده دامی از یک شر...

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، رئیس جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات ماموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.

رئیس سازمان بازرسی کشور اخیرا گفت: مردم 1100 میلیارد  تومان معادل 500 هزار تن نهاده دامی از یک شرکت از طریق سامانه بازرگاه خریداری کرده اند، درحالی که نهاده ای وارد کشور نشده است.

انتهای پیام/