به گزارش ایرنا این معولان  بیان کردند: آموزش وپرورش آبادان قصد دارد مکانی که تا سه سال پیش به مدت ۳۰ سال مخروبه و متروکه...

به گزارش ایرنا این معولان  بیان کردند: آموزش وپرورش آبادان قصد دارد مکانی که تا سه سال پیش به مدت ۳۰ سال مخروبه و متروکه بود و در سال ۹۶ با هدف کارآفرینی معلولان و کمک به تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل در اختیار گروه تکما قرار گرفته بود بازپس گیرد.

آنها افزودند: این گروه با مشقت فراوان و کمک حامیان اقدام به مرمت این ساختمان کرده اینک روا نیست در این موقع آموزش و پرورش آنها را از این ملک خارج کند.

رییس اداره آموزش و پرورش آبادان در این باره به خبرنگار ایرنا گفت:گروه تکما برنده مزایده واگذاری این ملک شد و برابر قانون با پرداخت حق اجازه می‌تواند در این مکان باقی بماند.

حبیب‌اله رمضانی بیان کرد:در مدت سه سال که این ملک در اختیار گروه توانبخشی تکما بود هیچگونه وجهی از آنها دریافت نشده بود که این مهم برخلاف قانون است و این گروه باید اجاره بها پرداخت کند.

تکما گروه توانمندسازی کودکان و معلولان آبادان است.