فدراسیون فوتبال به تازگی امیر قلعه نویی را به عنوان سرمربی تیم ملی تا پایان جام ملت‌ها انتخاب کرده است. بعد از این انتخاب اینطور گفته شد، قرا...

فدراسیون فوتبال به تازگی امیر قلعه نویی را به عنوان سرمربی تیم ملی تا پایان جام ملت‌ها انتخاب کرده است.

بعد از این انتخاب اینطور گفته شد، قرارداد امیر قلعه نویی تا پایان جام ملت‌ها ۴۰ میلیارد تومان است. احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال در برنامه شب‌های فوتبالی در واکنش به این خبر نه آنرا تایید کرد و نه تکذیب. خیلی‌ها می گویند با توجه به عدم تکذیب این خبر از سوی سخنگوی فدراسیون فوتبال پس قرارداد امیر قلعه نویی برای هدایت تیم ملی ۴۰ میلیارد تومان است.

کارلوس کی روش برای جام جهانی ماهی ۵۰ هزار تومان با فدراسیون فوتبال قرارداد امضا کرده بود. البته این جدا از مبلغی بود که ماهانه فدراسیون فوتبال برای دستیارانش در نظر گرفته بود.