حمله تند به ساسی مانکن در برنامه زنده

پس از جنجال در مدارس با خواندن آهنگ ساسی مانکن در مدارس توسط دانش آموزان و برخورد با مدیران این مدارس این خواننده اینبار در برنامه زنده تلوزیونی مورد برخورد تند اهل رسانه قرار گرفت.

برای این دیدن این فیلم جنجالی کلیپ زیر را مشاهده کنید.