ایرنا - یاسوج - به منظور ارزیابی خسارات زلزله سی‌سخت اوحدی معاون رئیس جمهوری،...

ایرنا - یاسوج - به منظور ارزیابی خسارات زلزله سی‌سخت اوحدی معاون رئیس جمهوری، پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمرانی مجلس و زهرا شیخی مبارکه عضو کمیسیون بهداشت و درمان از این شهر بازدید کردند.