ایکسونامی اسم مستندی جنجالی  است که باموضوع آن خانوادگی واجتمایی است  که در سالهای ۱۳۹۶ تا اواسط ۱۳۹۸ ساخته شده‌است. نویسنده و کارگردان این ایکسونامیمحسن آقایی می باشد و تهیه کنندگی این مستند به عهده ی محمدرضا بورونی بوده است. این مستند در میان رسانه های ایران از جمله مستندهای پردازنده به مسائل جنسی قرار گرفته است.

Image result for ‫ایکسونامی‬‎

ایکسونامی اسم مستندی جنجالی  است که باموضوع آن خانوادگی واجتمایی است  که در سالهای ۱۳۹۶ تا اواسط ۱۳۹۸ ساخته شده‌است. نویسنده و کارگردان این ایکسونامیمحسن آقایی می باشد و تهیه کنندگی این مستند به عهده ی محمدرضا بورونی بوده است. این مستند در میان رسانه های ایران از جمله مستندهای پردازنده به مسائل جنسی قرار گرفته است.

در ایکسونامی داستانی را مشاهده میکنیم که در آن میشله بارن، پورن استاری است که در اکثر مواقع در این مستند جلوی دوربین قرار می‌گیرد و این پورن‌استار آمریکایی تجربه رسیدن به آزادی های جنسی در ایالات متحده را برای مردم ایران بیان میکند. تولید این مستند ۹۰ دقیقه‌ایدو سال و شش ماه به طول انجامیده است وبه محصول مشترک در ایران و آمریکا است. «ایکسونامی» که دارای آرشیوهای دیده نشده از تاریخ سده اخیر آمریکا است توسط موسسه فرهنگی هنری آوش، کارگروه تخصصی اجتماع و خانواده سفیرفیلم تهیه شده است.مراسم رونمایی و اولین اکران این مستند بعدازظهر روز دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ دریک زمان در تهران، مشهد و اصفهان برگزار شد.

اولین اکران مستند ایکسونامی

اولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامیاولین اکران مستند ایکسونامی