حادثه‌ای وحشتناک در مترو به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت 

حادثه‌ی وحشتناک در مترو به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت رخ داد

ویدیوی زیر قسمتی از آن را نشان میدهد :‌