ابو الشهید حاج محمد جواد رفیق دوست عضو سابق هیات موسس حزب موتلفه اسلامی در گذشت. ابو الشهید حاج محمد جواد رفیق دوست عضو سابق هیات موسس حزب موتلفه اسلامی در گذشت. وی سال ها در دوران مبارز...

ابو الشهید حاج محمد جواد رفیق دوست عضو سابق هیات موسس حزب موتلفه اسلامی در گذشت.

ابو الشهید حاج محمد جواد رفیق دوست عضو سابق هیات موسس حزب موتلفه اسلامی در گذشت.

وی سال ها در دوران مبارزات انقلاب برای تاسیس و تقویت تشکیلات حزب موتلفه اسلامی تلاش کرد.

حاج «جواد رفیق دوست» از یاران شهید آیت الله بهشتی و شهید محمدجواد باهنر بوده که درتاسیس مدرسه رفاه نقش بسزایی داشته است.