اسحاق جهانگیری روز شنبه در این توییت اظهار داشت: امروز روز زن است، میلاد فرخنده فاطمه زهرا(س)؛ دختری که پدر، او را مادر خود نامید و در همه نقش‌های فردی و اجتماعی برای انسانیت سرمشق شد....

اسحاق جهانگیری روز شنبه در این توییت اظهار داشت: امروز روز زن است، میلاد فرخنده فاطمه زهرا(س)؛ دختری که پدر، او را مادر خود نامید و در همه نقش‌های فردی و اجتماعی برای انسانیت سرمشق شد.

معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: زن ایرانی هم امروز می‌رود که خانواده، جامعه، میهن و آیین خود را در همه عرصه‌ها به پیش برد.

جهانگیری تصریح کرد: این روز بر همه زنان؛ مادران،‌ همسران و دختران میهن عزیزمان مبارک.