یرنا - سنندج - جلسه اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید استان کردستان روز شنبه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، استاندار کردستان و دیگر...

یرنا - سنندج - جلسه اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید استان کردستان روز شنبه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، استاندار کردستان و دیگر مسولان استانی در محل استانداری کردستان برگزار شد.(عکاس: سید مصلح پیرخضرانیان)