آغاز به کار دولت دوازدهم با سیاست افزایش سهم زنان در پست های مدیریتی همراه بود به گونه ای که به دستگاه های دولتی اعلام شد که ۳۰ درصد از پست ها باید به زنان اختصاص یابد. با اینکه حضور...

 آغاز به کار دولت دوازدهم با سیاست افزایش سهم زنان در پست های مدیریتی همراه بود به گونه ای که به دستگاه های دولتی اعلام شد که ۳۰ درصد از پست ها باید به زنان اختصاص یابد.

با اینکه حضور زنان بر اساس آخرین آمار در پست های مدیریتی سازمان ها تا ۱۸.۶ درصد هم رسیده اما هنوز هم تمایل عمومی برای گزینش افراد برای پست های مدیریتی معطوف به مردان است.

بر اساس یک پژوهش انجام شده در دانشگاه تهران، حضور و مشارکت زنان از شاخص های توسعه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در پیشبرد امور گوناگون است. 

طبق این پژوهش، بر اساس بررسی های انجام شده در مورد گزینش افراد در پست های مدیریتی و مسئولیت های شغلی آنچه بیش از توانمندی و شایستگی مورد توجه قرار می گیرد، جنسیت است.

در این پژوهش آمده است که عواملی همچون باور های فرهنگی، شرایط تاریخی هر جامعه، سنت ها و آداب و رسوم، محرومیت اجتماعی زنان و نگرش مدیران سازمان ها نسبت به مهارت های مدیریتی زنانو دور نگه داشتن آن ها از جریان اصلی سازمان از جمله عوامل عقب ماندگی زنان از پیشرفت های شغلی و تصاحب نکردن پست های مدیریتی است.

 کهگیلویه و بویراحمد از گزینش و حضور زنان در عرصه های مدیریتی مستثنی نبوده و مدیریت زنان در کهگیلویه و بویراحمد در دولت دوازدهم مورد توجه دولتمردان قرار گرفت.

سه زن در پست های مدیرکلی اداره کار استان، کانون پرورش فکری کودکان و سرپرستی فرمانداری دنا ارائه خدمت کردند و هر کدام در پست های مدیریتی خود موفقیت هایی کسب کردند.

به عنوان نمونه پروانه نیک مرام نخستین زن در تاریخ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است که در دولت دوازدهم به سمت مدیرکلی تعیین شد، او در نخستین تجربه مدیریتی با حمایت دولت و مجموعه مدیریتی کهگیلویه و بویراحمد توانست به کسب رتبه دوم کشوری در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری دست یابد.

هر یک از این بانوان در پست های مدیریتی خود توانستند الگوی موفقی در عرصه های مدیریتی از خود نشان دهند و راه را برای گزینش دیگر بانوان کهگیلویه و بویراحمدی برای ارتقا در پست های مدیریتی باز کنند.

با این حال سهم زنان در عرصه های مدیریتی در دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد نسبت به دیگر استان های کشور آن چنان خوشایند نیست و نیاز است حضور زنان در پست های مدیریتی دستگاه ها بیش از پیش دیده شود.

بر اساس آخرین آمار گزارش شده از سوی دولت، کم ترین حضور زنان در عرصه های مدیریتی استانداری ها و دستگاه های اجرایی در استان قم و بیشترین آنها مربوط به استان بوشهر بوده است.

همچنین در رده های بعدی استان های گیلان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، البرز، سمنان و لرستان بیشترین درصد حضور زنان در عرصه های مدیریتی را در دولت دوازدهم به خود اختصاص داده اند.

کهگیلویه و بویراحمد نیز با درصد ۶.۶، در میان چهار استان دارای کم ترین میزان حضور زنان در پست های مدیریتی زنان در استانداری ها و دستگاه های اجرایی قرار گرفته است.

۹۸۶۸/۶۱۱۰