به گزارش ایرنا و بنا بر اعلام فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی،  محمود علیزاده، علیرضا احدی، حسن داورزنی، سیدحسن میرمحمدی، محمدتقی امیری خراسانی، افشین هادی چگینی، غلام‌رضا جعفری،...

به گزارش ایرنا و بنا بر اعلام فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی،  محمود علیزاده، علیرضا احدی، حسن داورزنی، سیدحسن میرمحمدی، محمدتقی امیری خراسانی، افشین هادی چگینی، غلام‌رضا جعفری، کوروش بهادری، غلامحسین شاکری کوشکی و سعید مقد بقاء نامزدهای رسیدن به این کرسی هستند.

پیش از این «غلامرضا جعفری» چند دوره متوالی ریاست فدراسیون را بر عهده داشت که به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان از این سمت کنار گذاشته شد. البته جعفری همچنان باور دارد که بازنشسته نیست. او یکی از ۱۰ کاندیدایی است که برای پست ریاست اعلام آمادگی کرده است.

هم‌اکنون «عباسعلی اکبری» سرپرستی فدراسیون را بر عهده دارد.